آتشی که شعله خواهد کشید

ستم ، نامه عزل شاهان بود
فردوسی

آتشی که شعله خواهد کشید

Scans as PDF

https://bit.ly/2jQ4Lwk ; http://www.jamali.info/ketabha/ATASHI-KE-SHOLE-KAHADKESHID-1.pdf
https://bit.ly/2wJvW5B ; http://www.jamali.info/ketabha/atashi-ke-shole-khahad-keshid-p2.pdf

Excerpts

https://bit.ly/2rBtCbE ; on http://www.jamali.info/alternate
https://bit.ly/2rCw8h6http://www.jamali.info/fai/masaleye-edalat-cheir-qabul

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *