آزادی، حق انتقاد از اسلام است

آزادی،
حق انتقاد از اسلام است

Scans

https://bit.ly/2s2qGEr ; http://www.jamali.info/ketabha/azadi-hagh-e-enteghad-az-part1.pdf
https://bit.ly/2IELSeY ; http://www.jamali.info/ketabha/AZADI-HAGHE-ENTEGHD-PART2.pdf
https://bit.ly/2s5N4wO ; http://www.jamali.info/ketabha/AZADI-HAGHE-ENTEGHAD-3.pdf

Chashniha

https://bit.ly/2IGyGSNhttp://www.jamali.info/alternate/220512_1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *